Digital synlighet

Digital rådgivning fra eksperter

I dag foregår det meste av kommunikasjon på nett. Man bør derfor ha en klar strategi for hvordan man på best måte kan utnytte de mange mulighetene internett gir oss.

Med god rådgivning får du en klar plan for de digitale aktivitetene, med målbare mål og effektive systemer for rapportering. En stor fordel med digital markedsføring er at resultatene kan måles i sanntid, men ikke alle er like flinke til å bruke dataen til kontinuerlig optimalisering.

Journey gir deg personlig digital rådgivning. Vi er et performance marketingbyrå, noe som stiller enda større krav til skreddersydde løsninger. La oss nå dine mål sammen!

Skreddersydde løsninger

Hos Journey Agency får du digital rådgivning med skreddersydde løsninger tilpasset dine behov. Vi sørger for at du får mest mulig ut av hver krone du investerer. For deg som ikke jobber med digital kommunikasjon til vanlig, kan digital rådgivning være avgjørende for om bedriften lykkes på nett.

Hva innebærer digital rådgivning?

Digital rådgivning handler om hvordan den digitale kommunikasjonen kan tilpasses bedriftens overordnede mål. Det er ikke nok å ha en hjemmeside eller lage en bedriftsprofil på sosiale medier – hvis ikke denne arbeides bevisst og kontinuerlig med. Alle digitale kanaler må tilpasses bedriftens mål og overordnede budskap, også sosiale medier.

Hvilke mål kan jeg ha?

Man kan ha ulike målsettinger for den digitale kommunikasjonen. Det kan for eksempel være å styrke merkevaren, øke tilliten hos kunder, øke salgsinntekter, redusere markedsføringskostnader eller bli bedre kjent med kunder. 

For å oppnå disse målene må man ha en tydelig strategi på hva man ønsker å oppnå med tilstedeværelsen på de digitale plattformene, og skape innhold og aktiviteter deretter. Det overordnede målet bør alltid være langvarig vekst. Og det må jobbes med, hele tiden.

Digital rådgivning gir kommunikasjonen mål og mening

Digital rådgivning kan være en god investering for deg som ikke ønsker å outsource alle deler av den digitale driften. I stedet for å gi fra deg all digital kontroll til en ekstern partner, kan digital rådgivning være en nyttig læringsprosess for de ansatte til hvordan de på best mulig måte skal bruke de digitale kanalene. 

Journey er et digitalt markedsføringsbyrå som tilbyr digital rådgivning på tvers av plattformer og fagområder. Vårt mål er å skape økonomisk vekst for kundene våre, og sammen skreddersyr vi en digital strategi tilpasset dine behov.

Hva er digital strategi?

Et viktig ledd av digital rådgivning er å lage en digital strategi, eller digital markedsstrategi. Denne er på mange måter lik en tradisjonell markedsføringsstrategi, men gjelder utelukkende for digitale plattformer. 

En del av den digitale markedsstrategien handler om hvilke digitale kanaler og verktøy man skal bruke for å nå målene sine. Deretter bestemmer man hvilke aktiviteter som skal settes i gang.

Kombinert strategi

Ofte jobber man med en kombinert strategi hvor målet både er å skape kjennskap til merkevaren og samtidig øke salget. Det er likevel viktig å ha en klar plan for hvert mål slik at man ikke mister fokus. Med digital rådgivning fra Journey Agency får du hjelp til å sette opp en digital strategi som bidrar til økt inntekt, økt effektivitet og reduserte kostnader. 

digital markedsføring i norge

Hva skal en digital strategi inneholde?

Strategi handler om å sette mål, legge en plan og prioritere hvilke tiltak som bidrar til at man når de målene man har satt seg. For å lage en god strategi må du derfor ha en god forståelse av hva du ønsker å oppnå, hvor langt du har kommet og hvordan du skal sluttføre målsettingen.

En digital strategi bør i korte trekk inneholde:

  • Mål
  • Målgruppe
  • Budsjett
  • Digitale kanaler
  • Budskap
  • Innhold og aktiviteter
  • Analyse og rapportering
  • Optimalisering

Mål resultatene kontinuerlig

Digital rådgivning handler ikke bare om å sette i gang tiltak, det er vel så viktig å måle og analysere resultatene dine. Internett er en organisk plattform hvor det skjer endringer hele tiden, og derfor skal alle digitale aktiviteter måles. 

Selv om du har en god kundeanalyse, og i hovedtrekk vet hva kundene dine er ute etter, vet du ikke hvordan informasjonen når ut på best mulig måte. Det er mange aktører som jobber på digitale flater, så det gjelder å skille seg ut i mengden. Her kan digital rådgivning gi deg forspranget du trenger.

Optimalisere innhold og annonser

Ved å måle resultatene kontinuerlig kan du sikre god kvalitet og aktualitet i innhold og annonser. Hva fungerer og hva fungerer ikke? Klikker folk seg inn på annonsen, og hva gjør de etter det? Oppnår du ikke de målene du har bestemt, må innholdet optimaliseres. 

Spore konverteringer

Bruk konverteringssporing og Google Analytics for å følge med på målsettingene dine. Optimalisering handler i stor grad om testing, feiling og strategiske valg basert på innsikt. Denne muligheten til å overvåke resultatene av en annonse til minste detalj, er også noe av det som gjør digital markedsføring til et effektivt verktøy. 

Med målrettede annonser kan du treffe akkurat de menneskene du ønsker å treffe, noe som sparer deg for mye tid og penger.

Møt din digitale rådgiver

Med digital rådgivning kan du sørge for at bedriften oppnår effektive og målrettede resultater. Selv om en digital strategi ikke er så ulik den tradisjonelle markedsføringsstrategien, er det fortsatt noen forskjeller det kan lønne seg å være oppmerksom på. 

Den største forskjellen er at digital kommunikasjon i mye større grad er organisk. Derfor må man jobbe kontinuerlig med optimalisering av annonser og hjemmesider. En annen fordel med digitale medier kontra tradisjonelle medier som TV, radio og papir, er at du har langt flere muligheter til å tilpasse innholdet din målgruppe og spore resultatene av en markedsføringskampanje.

Vi hjelper deg med å få mer ut av hver krone investert

Ved å analysere resultatene, og optimalisere innholdet deretter, kan du sørge for at hver krone brukt på markedsføring faktisk fører til konverteringer. Denne muligheten har du ikke med tradisjonell markedsføring. Med digital rådgivning kan du få eksperttips og slik skreddersy en digital strategi, tilpasset din bedrift. 

Trenger du hjelp med digital rådgivning? Journey er et av nordens ledende byråer innen web, SEO, annonsering og annen digital markedsføring. 

Ta gjerne en prat med oss dersom du trenger hjelp til å oppnå de virkelig gode resultatene.

Kom i kontakt med oss i dag