– KI en total gamechanger eller en overhypet flopp?

Teknologien er nemlig et godt verktøy, men enda ikke – og kanskje aldri – en erstatning for menneskelig kompetanse, dømmekraft og etikk.

Malin Maarud, Chief Operating Officer i Journey Group.

Først publisert på Kampanje 13.12.2023 08:10:01

Skrevet av Malin Maard, COO Journey Agency

I det siste året har kunstig intelligens (KI), spesielt i form av ChatGPT, vært gjenstand for både hyllester og kontroverser i bransjen. ChatGPT, og lignende KI-verktøy, entret scenen og lovet en revolusjon innen alt fra innholdsproduksjon til beslutningsprosesser. I løpet av dette året har det skjedd mye og det er på tide å reflektere over hvor vi står nå.

Min oppfatning er at KI-teknologien, som fortsatt er i utvikling, har et stort potensial, men også har klare begrensninger. Vi har sett hvordan eksempelvis ChatGPT har muliggjort mer effektive arbeidsprosesser, men samtidig har det blitt reist spørsmål om etikk, mangfold og bias. Dette er temaer som er viktig å adressere.

ChatGPT fikk over én million brukere på under en uke etter lanseringen. Tidlig i 2023 hadde de over 100 millioner aktive månedlige brukere. Til sammenligning fikk Instagrams Threads-tjeneste én million brukere i løpet av 2,5 måneder. Men med økt bruk kom også flere utfordringer. Det ble klart at selv om ChatGPT var ekstremt kraftig, var det også behov for å moderere og styre bruken for å forhindre misbruk og å sikre etisk håndtering. Gjennom året har vi sett flere oppdateringer som har hatt som mål å forbedre sikkerhetsmessige og etiske aspekter av KI. Dette har gjort at brukere må ta en mer aktiv rolle i bruken av dette verktøyet.

For å bruke ChatGPT effektivt, er det nå essensielt å holde seg oppdatert om hvordan algoritmene utvikler seg. Den siste tiden har det kommet flere oppdateringer som er viktig å kjenne til.

ChatGPT krever nå i større grad at brukerne må være mer presise og detaljerte i sine bestillinger eller ‘prompts’ for å få gode og relevante svar. Dette vil kreve mer av de som bruker dette verktøyet både i tid og innsats.

ChatGPT har også innført mer omfattende og strengere filtre for å forhindre generering av sensitivt, støtende eller kontroversielt innhold. Dette kan bety at ChatGPT ikke produserer innholdet du ber om, men heller gir svært nøytrale og generiske svar.

Selv om ChatGPT fortsatt er et kraftig verktøy for innholdsproduksjon, har brukerne nå et større ansvar for å kontrollere, redigere og finjustere det innholdet som skal  produseres. Teknologien blir kontinuerlig oppdatert og forbedret, noe som vil påvirke det man får produsert. Det er viktig å være oppmerksomme på disse endringene for å kunne tilpasse både bruk og kvalitetssjekker. Innledningsvis var nok oppfatningen at alle ville kunne gjøre alt med tilgangen på denne typen verktøy. Det stemmer nok at alle kan bruke AI, men alle kan ikke være eksperter på det. Skal man bruke KI i kommersiell sammenheng må man være bedre enn andre.

Det er lett å bli fanget i en polarisert debatt om KI, enten som en total game-changer eller en overhypet flopp. Realiteten ligger sannsynligvis et sted midt i mellom. Det er viktig å anerkjenne at ingen teknologiske innovasjoner er perfekte. De trenger tid til å modnes, og vi trenger tid til å forstå hvordan de best kan integreres i våre arbeids- og livsstiler.

Noe av det jeg synes er aller mest spennende å følge med på er utviklingen av KI i HR og ledelsesaspektet. Ifølge PWC så vil vi forbedre både beslutningstakning og utvikling av de ansatte med rundt 40 prosent. Dette vil ikke bare kunne gi oss progresjon på effektiviteten, men også ha stor betydning for det viktigste vi jobber med: nemlig folka i selskapet.

Det vil også komme endringer og forbedringer på hvordan vi jobber med kundehåndteringen. Det spås at 19 av 20 kunde kontaktpunkter vil bli assistert av KI i løpet av 2025. KI er et fantastisk verktøy for å forbedre kundehåndtering i form av analyser og undersøkelser. Her tror jeg også at det er et fragmentert bilde som avhenger av bransje, behov og relasjoner til kundene. Folk vil snakke med folk, og den tradisjonelle oppfølgingen vil bestå – men vi kan få effektivisert prosesser med bedre datagrunnlag, slik at vi kan gi enda større merverdi til kundene. Min erfaring med KI innen digitale mediekjøp viser at når menneskelig innsikt kombineres med kapasiteten til kunstig intelligens, oppnås de beste resultatene.

Det er spådd at KI-markedet kommer til å vokse over 13 ganger og være verdt over 1,8 billioner dollar over de neste ti årene. Et av de nyeste tilskuddene til AI-verden er Google sin nylansering Gemini. Dette er en modell som kan forstå og interagere på tvers av ulike plattformer. Den inkluderer flere parametere enn konkurrerende  modeller fordi den tar med informasjon fra både tekst, video, kode og lyd. Dette tilsier at den i større grad vil bli tilegnet menneskelige resonneringsevne og kan håndtere informasjon på en bedre måte. Den er rett og slett designet for å bistå oss som en assistent, i motsetning til et verktøy.

KI, og spesielt ChatGPT, har uten tvil begynt å forme vår digitale fremtid. Vi må fortsette å prøve å feile, stille spørsmål, og tilpasse bruken. Jeg vil også sitere ANFO som skrev: Det er fullt mulig å være både utålmodig, reflektert og forsiktig på samme tid.

Teknologien er nemlig et godt verktøy, men enda ikke – og kanskje aldri – en erstatning for menneskelig kompetanse, dømmekraft og etikk. Det er liten tvil om at det er store teknologiske fremskritt på gang, og med tiden vil vi nok få tilgang til både flere og mer avanserte verktøy. Jeg er spent på hvor vi er om et år.

Les originalartikkel på Kampanje.

Publisert 13.12.2023 08:10:01 – Oppdatert 13.12.2023 08:10:01

Det er lett å bli fanget i en polarisert debatt om KI, enten som en total game-changer eller en overhypet flopp. Realiteten ligger sannsynligvis et sted midt i mellom.

Malin Maarud, Chief Operating Officer i Journey Group.