Verdier er noe som sitter i veggene, ikke noe du bare henger på veggen

Man skal ikke undervurdere effekten å jobbe kontinuerlig med både verdier og kultur, skriver en av lederne i Journey Group, Malin Maarud.

Artikkelen ble først publisert på Kampanje.com 06.10.2022

Skrevet av Malin Maarud, COO Journey Agency

Vi nærmer oss høysesongen i mediebransjen med stormskritt – nemlig høsten. Under slike hektiske perioder er det lett å glemme hvorfor vi går på jobb og kun ha fokus på «å levere.» Jeg har nå vært en del av den fantastiske gjengen hos Journey Agency i seks måneder og har i den forbindelse gjort meg noen betraktninger.

Vi har vokst fra å være en liten gründerbedrift som vår daglige leder, Erling Løken Andersen, startet i bilen sin, til å bli et pan-nordisk digitalbyrå med 55 ansatte i Oslo og Stockholm. Denne overgangen krever et større strategisk arbeid: Vi skal sette retning og verdier, og sammen bestemme hvorfor går vi på jobb hver dag. Hva er det som er viktig for at vi skal lykkes?

Jeg syntes personlig dette er noe av det aller morsomste med jobben. Men det slo meg når vi startet denne prosessen at dette verdiarbeidet er noe som fort kan gå i glemmeboken hvis vi ikke jobber aktivt med det. Det er fort gjort, spesielt i hektiske perioder, at vi ikke klarer å ha nok fokus på verdiene våre – selv om dette grunnleggende sett er knyttet opp med de ansattes trivsel og leveransene til kundene våre. Ikke minst så henger dette sammen med selskapets resultater.

I fjor høst hadde vi en pågående debatt i medie- og kommunikasjonsbransjen knyttet til arbeidspress og slitne kommunikasjonsfolk. Det ble stilt spørsmål rundt hvordan bransjen kunne tilpasse seg, slik at vi kunne sikre et mer bærekraftig arbeidsmiljø og mer fokus på å beholde talenter i bransjen. Pernille Pike Lunder Thorbjørnsen og Marte Ramborg i Spoon Agency oppsummerte på slutten av året med at:

«I 2022 vil vår fremste utfordring være å naile balansegangen mellom å være en attraktiv bransje også for medarbeidere som har et liv, samtidig som vi vi leverer på toppnivå til stadig proffere kunder.»

Dette er en sammensatt utfordring som består av flere elementer, men ett viktig tiltak er å øke fokuset på verdibasert ledelse – fordi dette styrer hvorfor vi går på jobb, hvordan vi skal gjøre jobben og – ikke minst – hvor vi skal.

Her er det spesielt én ting som er viktig: Å skape verdiene sammen med organisasjonen. Verdiene må bety noe for alle og kan ikke ha blitt vedtatt ene og alene i et styrerom. En av de aller dyktigste innenfor verdibasert ledelse i Norge, Ellen Mossin Olesen, lærte meg ordtaket: «Verdier er noe som sitter i veggene, ikke noe du bare henger på veggen,» Dette er ord til ettertanke og noe å huske på dersom organisasjonen skal sette nye verdier, eller pusse på de gamle.

Man skal ikke undervurdere effekten å jobbe kontinuerlig med både verdier og kultur. Spør du meg, så er dette noen av de viktigste brikkene for at de ansatte skal trives på jobb og for at bedriften skal ha suksess. Så skal vi lykkes med å skape mer bærekraftige arbeidsmiljøer, så er dette et bra sted å starte. Derfor vil jeg kaste en brannfakkel til alle som er ansatte – snakker dere om dette på den plassen dere jobber? Hvis ikke – krev det! Og til alle ledere: Husk på viktigheten av å løfte frem dette og involvere de ansatte. Dette vil kreve samarbeid – det holder ikke at kun den ene parten er delaktig.

Les originalartikkel på Kampanje.

Publisert 06.10.2022 06:46:28 – Oppdatert 06.10.2022 06:46:28

Malin Maarud, Journey Agency