7 myter om SEO

Søkemotoroptimalisering, eller SEO, er i konstant endring. Som digital markedsfører gjelder det derfor å holde seg oppdatert til enhver tid.

Erik Bjørdal, Content Advisor Erik Bjørdal 26 Jul, 2022 • 6 Lesetid

Google belønner bedrifter som tar arbeidet med SEO på alvor.
Google belønner bedrifter som tar arbeidet med SEO på alvor.

Det er mange meninger om hvordan man på best mulig måte kan optimalisere SEO-innhold og øke synligheten i Google. Det finnes ingen fasitsvar, og suksess krever gjerne en god del erfaring og intuisjon. Google endrer også sine algoritmer fra tid til annen, så det gjelder å følge med. 

Ettersom SEO er et såpass omstridt fagfelt dukker det ofte opp utsagn som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten. I denne artikkelen har vi samlet noen av de vanligste mytene om dagens SEO. 

1. SEO er gratis trafikk

Du har sikkert hørt markedsførere si at SEO gir deg gratis trafikk inn til hjemmesiden din. Dette stemmer ikke helt. Ja, SEO er en effektiv og lønnsom måte å øke trafikken på, men det krever likevel mye tid, teknisk ekspertise og ressurser for å legge til rette for dette. 

Særlig hvis man ikke jobber med søkemotoroptimalisering eller digital synlighet til vanlig. 

Derfor vil de fleste bedrifter dra stor fordel av å øke synligheten i Google gjennom et profesjonelt digitalbyrå. De vet hva som gir resultater, og kan dermed sikre virksomheten en mer effektiv og lønnsom prosess. 

Les mer: Derfor bør du optimalisere nettsiden din for featured snippets

 2. Du trenger kun én SEO-optimalisert hjemmeside

Mange tror at SEO kun handler om å gjøre hjemmesiden SEO-vennlig. Når man skal jobbe med SEO, starter man med å se på hjemmesiden og sørge for at denne er optimalisert etter tekniske krav. Dette innebærer at siden er brukervennlig, passer mobilformatet, laster opp raskt og har konsekvent bruk av søkeord, titler og meta tags. 

En optimalisert hjemmeside er absolutt avgjørende, men SEO handler også mye om lenker til og fra eksterne sider. Lenker fra andre sider bygger det som kalles «autoritet». Dette handler om hvor mye Google stoler på nettsiden din. Dersom du har mye godt innhold som andre lenker til, vil autoriteten til nettsiden din øke. Høy autoritet er avgjørende for å bli synlig i Google

3. Pump ut søkeordet i teksten

En vanlig feil mange bedrifter gjør, er å overøse teksten med søkeordet. Dessverre vil overdreven bruk av et søkeord påvirke kvaliteten på innholdet. Google vurderer og belønner innhold ut i fra en rekke kriterier, som lettleselig innhold, god struktur i teksten, informative lenker og bruk av synonymer. Motsatt vil Google straffe siden dersom innholdet oppleves masete og lite brukervennlig for den besøkende. 

Les mer: 5 feil bedrifter gjør når de skriver bloggposter

4. Google straffer duplisert innhold

I motsetning til allmenn oppfatning, er det ikke nødvendigvis slik at Google straffer duplisert innhold. Derimot benytter Google seg av et filter for å skille klinten fra hveten. Det betyr at dersom det dukker opp to tilsynelatende identiske artikler, vil Google velge den beste varianten – altså siden med høyest autoritet. 

Man kan kanskje argumentere for at siden blir straffet, i og med at den ikke får den beste plasseringen, men siden mister ikke synlighet i Google. 

Derimot står resten av hjemmesiden i fare for å bli straffet. 

Kontakt oss dersom du ønsker bistand med økt organisk trafikk til nettsiden din.
Kontakt oss dersom du ønsker bistand med økt organisk trafikk til nettsiden din.

5. Jo flere backlinks, desto bedre

Dette er også en vanlig misoppfatning når det kommer til SEO. Det er ikke antallet backlinks som teller, det er kvaliteten på dem. Dersom du ønsker å forbedre autoriteten på hjemmesiden din må du skaffe lenker fra høyautorative hjemmesider som Google stoler på. 

Dette kan du blant annet få ved å lage godt innhold som andre ønsker å lenke til. Kanskje din bedrift er i en unik posisjon til å gjøre en undersøkelse i din bransje? Kanskje dere kan samarbeide med andre bedrifter om en rapport? Ta gjerne kontakt med ulike nettsider som kan være interessert i undersøkelsen eller rapporten.

Les mer: 5 SEO-verktøy som sikrer deg suksess

6. SEO handler kun om content

Alle som snakker om SEO påpeker viktigheten av innhold – både når det kommer til mengde og kvalitet. Innhold er helt klart avgjørende, ikke misforstå, men SEO handler vel så mye om en rekke andre faktorer. 

En side uten gode bilder, visuelle elementer, linker og riktig URL-struktur vil sjelden rangere høyt i søkeresultatet. Som nevnt ovenfor er man også avhengig av gode lenker for å sikre lang levetid på siden. 

7. Når innholdet er publisert er jobben gjort

Mange ser på SEO som en lettere vedlikeholdt markedsføringsstrategi – i motsetning til Google Ads som krever kontinuerlig optimalisering. Men slik er det også for SEO. Jobben er ikke gjort selv om artikkelen er skrevet og publisert. Også her må man rapportere og analysere utviklingen av prosjektet jevnlig. 

SEO er organisk – hver eneste dag publiseres det nye sider på internett og man må jobbe kontinuerlig med å beholde eller nå topplasseringene. Google endrer også algoritmene sine ved jevne mellomrom – nettopp for at søkeresultatet ikke skal være statisk. Algoritmene er også med på å sikre at søkeresultatet faktisk viser det mest relevante innholdet til enhver tid. 

Lærte du noe nytt, eller fikk du avmytifisert et par falske sannheter? Husk at SEO er en organisk prosess, hvor spillereglene er i stadig endring. Det som gjelder i dag, gjelder ikke nødvendigvis i morgen.

Journey kan bistå

I Journey har vi et team med faglig dyktige SEO-eksperter, som hele tiden følger med på hva Google foretrekker. Kontakt oss dersom din bedrift har behov for hjelp med søkemotoroptimalisering.