Design og brand management

PR og kommunikasjon

Trenger du omtale av din bedrift eller merkevare, er PR og strategisk kommunikasjon helt essensielt. Journey Agency kan bistå med innhold til branding og presse.

Journey Agency er et digitalt markedsføringsbyrå som holder til i Oslo. Vi er totalleverandør av digital markedsføring for både store og små bedrifter, nasjonalt og internasjonalt. 

Totalleverandør av digital markedsføring

Som totalleverandør innen digital markedsføring tilbyr vi et bredt spekter av markedsføringstjenester. Vi kan blant annet bistå med utforming av markedsføringsstrategi, pressemeldinger, nyhetsbrev, Online Reputation Management (ORM), content marketing, paid media, søkemotoroptimalisering og webutvikling.

PR og kommunikasjon inkluderer opplysningsvirksomhet, bygging av omdømme, pressetjeneste og opparbeidelse av goodwill.

PR og strategisk kommunikasjon

Mange av oss tenker på avisomtaler og intervjuer på nyhetene når vi hører “PR”. Begrepet står for public relations og handler om mer enn bare intervjuer i lokalavisen. Helt konkret handler det om den strategiske og planlagte kommunikasjonen en bedrift har med sine omgivelser. PR kan defineres slik:

“Public relations is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organizations and their publics.”

Kilde: Hubspot

PR og kommunikasjon inkluderer opplysningsvirksomhet, bygging av omdømme, pressetjeneste og opparbeidelse av goodwill.

Public relations

Public relations refererer til den strategiske og planlagte kommunikasjonen en bedrift har med sine omgivelser. Til tross for at vi gjerne tenker på at en bedrift vil ha PR for å nå ut til publikum med hvem de er og hva tilbyr, kan vi gjerne dele det inn i positiv PR og håndtering av negativ PR.

Positiv PR

Positiv PR er den historiefortellende og informerende delen av public relations: pressemeldinger som forteller om rekordomsetningen til en bedrift, nye produktlanseringer eller nyansettelser.

Her er målet å informere publikum om din bedrift i et godt lys. Det kan gjerne være en introduksjon av bedriften, hva dere gjør, samt hvordan dere bidrar til å gjøre fremtiden bedre. 

Målet er bygge kjennskap og et positivt omdømme.

pr og kommunikasjon

Håndtering av negativ PR

Dersom bedriften har hatt en uheldig hendelse eller gjort feil kan omdømmet svekkes og relasjonene til omverden generelt bli dårlig. Her kommer håndtering av negativ PR inn i bildet. 

Håndtering av negativ PR handler om å håndtere den uheldige hendelsen eller feilgrepet på en måte som bidrar til å bygge opp igjen bedriftens omdømme, og styrke merkevaren positivt. Dersom det for eksempel viser seg at en ansatt i en bedrift har svindlet arbeidsplassen sin kan håndtering av negativ PR være relevant. 

Hva som er det rette strategiske valget i en krise- eller negativ situasjon er en vanskelig vurdering for alle bedrifter. Kontakt Journey Agency dersom du trenger hjelp med å velge riktig strategi for din bedrift.

PR vs. reklame

I motsetning til reklame, er PR i hovedsak ubetalt. Oppmerksomheten og markedsføringen PR fører til, kommer ikke av betalte annonser eller artikkelplasseringer slik reklame gjør. 

Et annet eksempel på hvordan vi kan skille PR fra reklame er at førstnevnte fremmer kredibilitet og tillit, mens reklame kan fremme skepsis nettopp fordi det er betalt innhold.

PR-saker kommer kun på trykk dersom avisen ønsker det. Reklame derimot publiseres uansett, og innholdet dyttes på deg som konsument. Et gammelt ordtak sier: 

“Advertising is what you pay for, publicity is what you pray for.”

Dette viser at alle kan reklamere på vegne av bedriften så lenge de betaler for det, men man må fortjene pressesaker.

PR og strategisk kommunikasjon gir gode relasjoner

For å drive god markedsføring, uansett om det er gjennom presseomtale, markedsføring på egne kanaler eller i sosiale medier, er god omtale og gode relasjoner viktig. Skal bedriften og merkevaren din overleve over tid, gjelder det å bygge gode relasjoner og skape positive omtaler. 

Gode omtaler på nett

I dag gjør vi mer research enn noen gang i forkant av et kjøp. Dersom dine relasjoner med omverden er dårlige, vil dette virke negativt inn på bedriften din når kunder skal velge leverandør av produkt eller tjeneste. Dersom relasjonene er gode, vil dette virke positivt inn på bedriften.

pr-strategi

Effekten av gode historier

Se for deg at du trenger en rørlegger for å fikse badet ditt. Du undersøker på nett hvilke mulige leverandører du har i ditt nærområde, og søker opp hver av dem for å lese litt mer om hva de kan tilby. Den ene bedriften kommer opp i en artikkel i lokalavisa di, og du klikker deg inn for å lese. 

Artikkelen handler om en kunde som kom med blomster som takk for en fantastisk jobb etter en lekkasje i huset. Du ender opp med å kontakte bedriften på grunn av denne positive omtalen i avisen.

Få profesjonell hjelp med PR og kommunikasjon

I Journey Agency tilbyr vi en rekke tjenester innen PR og kommunikasjon, deriblant ORM, video, outreach og lokal PR. 

Lokal PR

Trenger bedriften din hjelp med synlighet i lokalsamfunnet? Dette kan Journey Agency hjelpe deg med. 

Vi tilbyr blant annet dette:

Vi skriver pressemeldinger og artikler for små og mellomstore bedrifter som ønsker lokal PR. Vi lager en presse-pitch eller artikkel om bedriften deres, og kobler dere på lokale medier for å få saken på trykk. 

Video

Om dere ønsker å benytte videomarkedsføring til PR og kommunikasjon er dette noe vi også kan bidra med. 

Vi tilbyr blant annet dette:

Vi tilbyr vanlig video og droneproduksjon. Vi drar til bedriften og filmer alt av materiale. Deretter klipper og redigerer vi en film, komplett med lyd og musikk som promoterer bedriften. Videoen kan benyttes nettsidene til bedriften og i sosiale medier. 

Shopify utvikler

Manual Outreach

Manual Outreach er også en del av PR og kommunikasjon, som resulterer i lenkebygging og plassering av innhold. I all hovedsak dreier det seg om å komme i kontakt med relevante personer eller nettsteder, og tilby relevant innhold de kan publisere eller lenke til på sitt nettsted i bytte mot en lenke. Dette vil både styrke effekten av omdømmet til bedriften, samt booste SEO-scoren til nettsiden din

Vi tilbyr blant annet dette:

Vi kontakter relevante nettsteder for din bedrift og skriver godt, målrettet og personalisert innhold som de kan velge å publisere på sitt nettsted mot at de lenker til din bedrift. Alternativt skriver vi relevant innhold som publiseres på deres nettsted som de aktørene vi kontakter kan lenke til på sin side. 

På den måten skaper vi gode koblinger og relasjoner som vil bidra til at du og din bedrift får positiv oppmerksomhet – både manuelt gjennom PR, og organisk gjennom SEO.

Online Reputation Management

Journey Agency kan bistå med det som kalles Online Reputation Management og bidrar til å rydde opp i deres digitale omdømme. 

Hvem trenger ORM?

Hvis bedriften din har fått negativ omtale i mediene eller et forum på nett, vil som regel den negative omtalen dominere søkeresultatet til Google. Årsaken til det er at den fanger oppmerksomheten til brukere som klikker seg inn i saken. Deretter vil Google belønne den høye klikkraten ved å holde treffet høyt i resultatet. 

Noen ganger er omtalen fullt fortjent. Hvis bedriften har forsøkt å gjøre opp for seg, er det kjedelig å bli forfulgt av negativ omtale – spesielt hvis ordene ikke lenger er beskrivende for bedriften.

Caroline Andrea Furu, Content Advisor

Trenger dere hjelp med PR og kommunikasjon?

Hvis dere trenger hjelp med å få bedriften deres i lokalavisa, en ny video på Facebook eller noe annet innen PR og kommunikasjon, er vi i Journey Agency klare. 

Våre tjenester

Vi kan også bistå med webutvikling, søkemotoroptimalisering, paid media, drifting av kontoer på sosiale medier og innholdsproduksjon.

Kontakt oss i dag for en spennende prat om hva vi kan bistå dere med. Vi gleder oss til å høre fra dere!

Kom i kontakt med oss i dag