Journey stemt frem som en av Norges beste arbeidsplasser

I august 2020 ble Journey stemt frem som Norges beste arbeidsplass på likestillingsplattformen Equality Check – et initiativ startet av gründerne Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde.

Christina Andersen, Head of SEO & Content Norway Christina Andersen 5 Oct, 2020 • 3 Lesetid

– Selv om vi har lovpålagt likestilling i Norge, er subtil diskriminering fortsatt et stort problem som forhindrer ekte likestilling, sier Erling Løken Andersen, daglig leder og gründer i Journey Group AS. Derfor inviterte han de ansatte i Journey til å rangere bedriften anonymt på EqualityCheck.it. 

EqualityCheck.it er en plattform hvor ansatte kan legge igjen anonyme rangeringer av bedriftens arbeidsmiljø, likestilling, kultur og mangfold. Plattformen har sitt opphav i initiativet #HunSpanderer, en kampanje som handler om å øke oppmerksomheten knyttet til ulikheter blant menn og kvinner i arbeidslivet. Både Equality Check og #HunSpanderer er startet av gründerne Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde. 

Siden lanseringen i 2019 har nesten 300 norske bedrifter blitt rangert av mer enn 7500 ansatte. De ansatte rangerer bedriften sin ved å svare på enkle spørsmål knyttet til temaer som muligheter, kultur og ledelse, og basert på svarene får bedriften en score. 

Journey til topps blant norske bedrifter

Team lead SEO & Paid Media Mikaela Karlsson and Digital Analyst Erik Kjellgard in the Stockholm offices

I august 2020 gikk Journey helt til topps hos Equality Check blant norske bedrifter. I oktober 2020 ligger Documaster og Knowit Insight hårfint foran, med Journey på en respektabel 3. plass. På topp 10-listen finner man ellers en rekke anerkjente norske bedrifter, blant dem OBOS og Vipps. 

– Jeg er stolt og takknemlig over rangeringen. Dette viser at vi lykkes godt med de grepene vi har gjort knyttet til arbeidsmiljø. Ekte likestilling fører til sosial og økonomisk vekst, ikke bare hos oss i Journey, men også for samfunnet som helhet. Jeg vil få takke alle ansatte i Journey som har stemt, kommenterer Andersen.

– Hos Journey ønsker vi at alle skal ha like muligheter og føle seg like respekterte som mennesker, uansett hva deres kjønn, nasjonalitet, legning eller alder er, sier Andersen.

Klikk her for å se resultatet av rangeringen

Likestilling i Norge

Intervju med Fridtjof Dahl

I Norge ble Likestillingsloven vedtatt i 1978, for å sikre at kvinner og menn får de samme mulighetene til utdanning, arbeid og faglig utvikling. Norge regnes i dag som et av verdens mest likestilte land. Undersøkelser viser likevel at norske kvinner systematisk arbeider mindre, har færre lederroller og tjener mindre enn menn. Statistikk fra SSB viser at norske menn tjente i gjennomsnitt 52 320 kroner i måneden i 2019, mens kvinner tjente 46 520 kroner. 

Når kvinner ikke får delta i arbeidslivet, mister landet ressurser som arbeidskraft, skatteinntekter og kjøpekraft. Likestilling er derfor ikke bare kampen for kvinners rettigheter, det er også kampen for samfunnsgevinst – både økonomisk og sosialt. 

– Vi har kommet langt i Norge, men vi har fortsatt en vei å gå hvis vi skal oppnå ekte likestilling, mener Andersen, og oppfordrer samtidig alle norske bedrifter til å registrere seg hos EqualityCheck.it.