Kristian Kjærnes

Operations Manager & SEO Strategist

[email protected]
Kristian Kjærnes, Operations Manager & SEO Strategist

«Hvis du ikke har vind i seilene, kan du fortsatt ro til land»

Møt Kristian

Kristian har vært en del av Journey siden den spede begynnelse og er selskapets første ansatt. Med snart syv år i selskapet har han opparbeidet seg bred erfaring innen digital markedsføring – spesielt innen SEO, ORM og markedsføringsstrategi, men også administrasjon og ledelse. Kristian har en bachelor i nautikk fra Universitetet i Sørøst-Norge samt er utdannet innen multimediadesign og kommunikasjon fra Københavns Ervervsakademi.

Som Operations Manager har Kristian det overordnede ansvaret for personale, rekruttering og administrasjon, i tillegg til å sikre at den daglige operasjonelle driften går på skinner. Han er også aktiv innen rådgivning og strategiutforming, med særlig fokus på SEO.